TEKNO AKILLI BARET(KASK)İLE PERSONEL VE MOBİL SAHA DESTEK KARAR SİSTEMİ

Pdf Dosyasını İndirmek için TıklayınızYAZILIM DEMOSUNA GİT

TEKNO AKILLI BARET NEDİR ?

İnşaat firmalarında işçi sağlığı ve güvenliği, personelin yönetimini sağlayan yüksek teknolojik cihazlarla entegre edilmiş bir barettir. Bu baret sayesinde Proje müdürleri, tesis yöneticileri, iş ve işçi sağlığı yöneticileri, firma sahipleri kask üzerinde bulunan Wifi Full HD kameralara bağlanarak personelin ne tür işlerle uğraştığını, iş ve işçi sağlığı güvenliği kurallarına uyup uymadıkları denetleyebilirler.

Mobil yazılım çözümleri ile ister yazılı ister sözlü olarak talimatlar gönderebilirler. Görev listesi yayımlayabilirler. Sorunları tespit edip kameraları ile ister video ister fotoğraf çekerek sahadaki tüm olumsuzlukları ve tamamlanan işleri raporlayabilirler. Personel performans analizi yapabilirler. Ayrıca kask otomatik olarak personel giriş çıkış takibi, puantaj hesaplama gibi işlemleri RFID teknolojileri ile otomatik olarak yapmaktadır. KASK üzerindeki özel tasarım sensör ile kaskın takılı olup olmadığı tespit edilebilir. Personelin konumu tespit edilebilir. Ayrıca üzerinde özel sensörler(Isı ve Nem Sensörü, Karbonmonoksit ve Yanıcı Gaz Algılayıcı Sensör , Metan Gaz Sensörü, LPG/Propan Gaz Sensörüvb.) mevcuttur. Bu sensörler ortamdaki Gaz,Isı,Karbonmonoksit gibi kritik olan durumların ölçümlerini yapıp bu ölçümlerin belli bir orana ulaşması halinde otomatik yöneticilere mail ile ve sms ile bilgilendirme yapmaktadır.

Tekno Akıllı Baret

 • Google Glass cihazı ile entegredir. Bu sayede akıllı görüntüleme teknolojilerine sahiptir.
 • Akıllı sensörler ve görüntü işleme teknolojileri ile entegre hale getirilecektir. Bu sayede saha içerisinde işçinin kullanılması zorunlu olan tüm ekipmanların İşçi üzerinde olup olmadığını otomatik raporlayacaktır.
 • Tüm mobil cihazlar ile entegre yazılımlar geliştirilmektedir.
 • Darbeye dayanıklı Panasonic firmasının özel tabletleri ile entegredir.
 • Kinetik enerji bataryaları ve Güneş enerji panelleri sayesinde batarya sorununa tam çözüm getirilmektedir.
 • Her tür Kaska monte edilebilecektir.
 • Telsiz bağlantıları ve görüşmeleri yapılabilir.
 • Wifi teknolojileri,4G teknolojileri ile iletişim sağlanacaktır.
 • Geliştirdiğimiz Contruction Manager ERP yazılımı ile entegredir.
 • Geliştirdiğimiz Contruction Manager Saha toplantı ve Konferans sistemi ile entegredir.
 • Proje Yönetimi yapılabilecektir. İş sağılığı ve güvenliği prosedürlerini videolu hale getirebilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği personeli eğitim ve kanıt amaçlı olarak personelin kaskındaki kamera görüntülerini kayıt edebilir.

Akıllı Baret Neden Gereklidir?

Dünya genelinde fabrika,maden,inşaat gibi alanlarda kullanım zorunluluğu bulunan kişisel koruyucular bulunmaktadır ve en çok kullanılan kişisel koruyucu barettir. Baret işçilerin güvenlikleri için önemli bir yer teşkil etmektedir. Devletler iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili yasa ve kanunlar çıkarmışlardır. Ülkemizde 4857 numaralı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunun 77.maddesi ve 6331 numaralı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunun 19.maddesi ile bu konuya verilen önem anlaşılmaktadır.

Ülkemiz iş kazalarında Avrupa'da 1. Dünya'da ise 3.sıradadır.Yaşanan iş kazalarının yüzde 7'si ölümle sonuçlanmaktadır. Bu rakamlardan anlaşılacağı gibi ülkemizde iş güvenliği ve işçi sağlığı oldukça düşüktür. Ölümler genellikle baret kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle akıllı baret ile personel ve saha karar destek sistemi yazılımı gereklidir.

Akıllı Baret'in Faydaları Nelerdir?

 • İşçilerin baret kullanıp kullanmadıkları tespit edilir.
 • Mesai saatleri içerisinde geçen zamanın verimli kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir.
 • Kayıp zamanlar tespit edilerek işletmelerin bu zamanı kullanılması sağlanır.
 • İş verimliliği artar.
 • İşletmeler rekabetin yoğun yaşandığı pazarlarda daha etkin olma şansı yakalar.
 • İşçilerin görev yerlerinde olup olmadıkları tespit edilir.
 • Geliştirdiğimiz mobil,web ve masaüstü programlarla baret kullanım bilgileri anlık raporlanarak iş güvenliği uzmanlarına ve üst yönetime iletilir.
 • İş kazalarına anlık müdahale yapılabilir.
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı korunurken işletmelerin kazalardan oluşacak mağduriyetleri de en aza iner.
 • İşletmelerde işçilere verilen önem hissettirilir ve kendilerini güvende hissetmeleri sağlanır.
 • İş yerlerindeki riskler tamamen ortadan kalkar ya da zararları en aza iner.
 • Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden işçiler korunur.
 • İş Sağlığı güvenliği eğitimleri videoları ile İşçi işe başlamadan yapacakları iş ile ilgili alınacak tedbirleri videolu olarak izleyebilirler.

AKILLI BARET'İN İŞÇİLERE FAYDALARI NELERDİR?

Akıllı baret kullanan işçiler;

 • Can güvenliklerinin korunduğunu bilirler.
 • Olası bir iş kazası anında anılık müdahale edilmesini sağlanır.
 • Mesai saatleri raporlanarak fazla mesai ücretlerini talep ederler.
 • Sigortasız çalışmanın önüne geçilir.

AKILLI BARET'İN İŞVERENE FAYDALARI NELERDİR?

Akıllı baret kullanan işletmelerde;

 • İş gücü kaybının,
 • Üretim kaybının,
 • Mahkeme giderlerinin,
 • Kazazedeye ödenen geçici ve sürekli iş göremezlik ödeneklerinin,
 • Kazazedeye veya ailesine ödenen tazminatların,
 • Ölümlü iş kazalarında uygulanacak cezai hükümlerin bedellerinin
 • Siparişlerin gecikmesinden doğan kayıpların,
 • Üst makam ve hükümetçe yapılan soruşturma masraflarının,
 • Ve en önemlisi Ülke ekonomisinin uğradığı kayıpların ve CAN KAYBININ önüne geçilmektedir.

YENİLİKÇİ YÖNLERİ

Çalışma kapsamında geliştirilmesi planlanan Saha Yönetim Karar Destek Sistemi (SYKDS) ve bu sistem için veri toplanmasını otomatikleştirecek teknokask ürünü Türkiye'de mevcut ürünler değildir. Ayrıca dünya çapında da benzer çalışmaların yapılmaya başlanmış olmasına rağmen piyasada aktif olarak kullanılan ve potansiyel pazara hakim bir ürün mevcut değildir.

Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar

Çalışma kapsamında geliştirilecek SYKDS ve Teknokask yardımıyla uzak (uluslararası) şantiyeler dahil tüm şantiyelerin tek bir merkezden etkin bir biçimde kontrol edilebilecek, iş süreçleri izlenebilecek ve iş güvenliği tedbirleri kontrol edilebilecektir. Böylece iş planında belirlenen faaliyetlerin etkin bir biçimde takibi gerçekleştirilerek üretim maliyetlerinin düşmesi sağlanacaktır. İmalat maliyetlerinin düşmesi yurt içinde inşaat maliyetlerinin düşmesini sağlayacak ve uluslararası pazarda firmaların rekabet avantajını arttıracaktır.

AKILLI BARET PROTOTİP v2.0 WİFİ WEB MOBILE CONNECTION ÖZELLİKLERİ

 • Full HD kamera
 • Gece Görüş
 • RFID personel takip chip
 • Dahili microfon ve dahili hoperlör (web ve mobil erişim ile talimat gönderme)
 • Düşme tespit sensörü
 • Kepçe, forklift, dozer yaklaşma sensörü titreşimli
 • Acil durum butonu
 • Gaz sensörü
 • Alkol metre
 • Nabız ölçer
 • İş sağlığı ve güvenliği yazılımı
 • Personel Takip yazılımı
 • Saha karar destek yönetim yazılımı